fbpx

Program

Pozrite si prehľad vysielania platný od 13. januára 2020

0:30

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

1:05

Bohoslužba (repríza z nedele)

2:30

Žalmy

3:15

Napísal čas (repríza z nedele)

4:05

Kázne a vyučovania (repríza)

5:45

Slovo do dňa

6:15

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

9:15

Slovo do dňa

11:15

Žalmy, príslovia, kazateľ, Nová Zmluva

12:15

Úvaha

13:10

Slovo do dňa

14:05

Hlas pre Slovensko – povzbudenie pre cirkev

16:15

Zamyslenie

17:00

Moderátorské zaujímavosti

18:05

19:45

Modlitba za národy

21:00

22:05

Čítanie z Biblie

23:15

Slovo do dňa

0:30

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

1:05

Víkendovka (repríza z nedele)

2:30

Žalmy

3:15

Dimenzie viery (repríza z nedele)

4:05

Kázne a vyučovania (repríza)

5:45

Slovo do dňa

6:15

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

9:15

Slovo do dňa

11:15

Žalmy, príslovia, kazateľ, Nová Zmluva

12:15

Úvaha

13:10

Slovo do dňa

14:05

16:15

Zamyslenie

17:00

Moderátorské zaujímavosti

18:05

Hostia / svedectvá / cestopisy

19:45

Modlitba za národy

21:00

Kázne a vyučovania

22:05

Čítanie z Biblie

23:15

Slovo do dňa

0:30

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

1:05

Psychologická poradňa (repríza z nedele)

2:30

Žalmy

3:05

Kairos (repríza)

4:05

Kázne a vyučovania (repríza)

5:45

Slovo do dňa

6:15

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

9:15

Slovo do dňa

10:15

Navigácia na ceste

11:15

Žalmy, príslovia, kazateľ, Nová Zmluva

12:15

Úvaha

13:10

Slovo do dňa

14:05

Hostia / svedectvá / cestopisy

16:15

Zamyslenie

17:00

Židovské zaujímavosti

18:05

Hostia / svedectvá

19:45

Modlitba za národy

20:00

Slovenské chvály a piesne

21:00

Kázne a vyučovania

22:05

Čítanie z Biblie

23:15

Slovo do dňa

0:30

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

1:05

Hostia /svedectvá / cestopisy (repríza z nedele)

2:30

Žalmy

4:05

Kázne a vyučovania (repríza)

5:45

Slovo do dňa

6:15

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

9:15

Slovo do dňa

11:15

Žalmy, príslovia, kazateľ, Nová Zmluva

12:15

Úvaha

13:10

Slovo do dňa

14:05

Hostia / svedectvá

16:15

Zamyslenie

17:00

Moderátorské zaujímavosti

19:45

Modlitba za národy

20:00

Evergreeny

21:00

Kázne a vyučovania

22:05

Čítanie z Biblie

23:15

Slovo do dňa

0:30

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

1:05

Hostia /svedectvá / cestopisy (repríza zo stredy)

2:30

Žalmy

3:00

4:05

Kázne a vyučovania (repríza)

5:45

Slovo do dňa

6:15

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

9:15

Slovo do dňa

11:15

Žalmy, príslovia, kazateľ, Nová Zmluva

12:15

Úvaha

13:10

Slovo do dňa

16:15

Zamyslenie

17:00

Moderátorské zaujímavosti

18:05

Hlas pre Slovenskopovzbudenie pre cirkev

19:45

Modlitba za národy

20:00

21:00

Kázne a vyučovania

22:05

Čítanie z Biblie

23:15

Slovo do dňa

0:30

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

1:05

Srdce pre chválu (repríza z utorka)

2:30

Žalmy

3:15

Hlas pre Slovensko – povzbudenie pre cirkev

4:05

Nestarnúce príbehy

5:45

Slovo do dňa

6:15

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

7:30

Vyučovania

8:05

Víkendové zamyslenia

9:15

Slovo do dňa

10:15

Vyučovania 2

11:15

Aktuálne

12:10

Slovo do dňa

13:10

Víkendovka

14:05

Slovo pravdy

15:15

Evergreeny

17:00

Židovské zaujímavosti

18:05

19:15

Zamyslenia

19:45

Modlitba za národy

20:00

Slovenské chvály a piesne

21:15

Vyučovania

22:05

Napísal čas

23:15

Nestarnúce príbehy

23:40

Slovo do dňa

0:30

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

1:05

Vyučovania (repríza zo soboty)

2:30

Žalmy

3:15

Svet okolo nás – povzbudenie pre cirkev

4:05

Nestarnúce príbehy

5:45

Slovo do dňa

6:15

Modlitby za prenasledovaných kresťanov

9:15

10:15

Príbehy pre deti

11:00

Evergreeny

12:10

Slovo do dňa

13:10

Víkendovka

14:05

Slovo pravdy

16:15

Aktuálne

17:00

Napísal čas

18:05

Bohoslužby – (repríza)

19:15

Zamyslenie

19:45

Modlitba za národy

20:00

21:15

Vyučovania

22:05

Nestarnúce príbehy

23:15

Slovo do dňa