fbpx

Dobrý štart

Milí poslucháči, určite ste si to už všimli – redaktorské dvojice pre vás pripravili zaujímavé rozhovory na krátke texty z Písma – Biblie. Tieto rozhovory, popretkávané piesňami chvály a oslavy nášho Boha, vás majú aj naďalej inšpirovať k životu s Ním. Je požehnané začať nový deň „dobrým štartom“ – nielen s naším rádiom, ale predovšetkým v spoločenstve s Božím Duchom, ktorý je poslaný pre nás ako Pomocník a spoľahlivý Radca. S Jeho múdrosťou a požehnaním nám nebude chýbať radosť a sila do každého dňa. A je pre nás česť, že aj naša relácia môže byť pre vás obohatením a povzbudením.

Dobrý štart budete mať na dosah každý pracovný deň  od 8:00 do 9:00 hodiny.

Zdieľať túto reláciu