fbpx

Inzercia a reklama

Dajte o sebe vedieť skrze vysielanie Rádia 7

Rádio 7 vám ponúka účinný spôsob ako oboznámiť vašich potenciálnych zákazníkov alebo cieľovú skupinu s produktom, službou alebo aktivitou, ktorú ponúkate.

Vysielame cez internet a cez vysielače v Bratislave, Nitre, Novom Meste nad Váhom, Žiline, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici, Rožňave a Košiciach.

Reklamu zabezpečuje TWR agency, s.r.o., 820 02 Bratislava, Banšelova 17.

V prípade záujmu o reklamu nás kontaktujte na tel. č. +(421) 02/434 11911,
email: radio7@radio7.sk

Pre neziskové organizácie vieme poskytnúť zľavu.

Cenník reklamných služieb Rádia 7

Cenník pre reklamné spoty
Balík Celková cena Počet spotov Priemerná jednotková cena
balík 1 319 € 20 16€
balík 2 699 €  50 14 
balík 3 779 € 60 13 
balík 4 1049 € 80 
13 
balík 5 1200 € 100 12 

Odporúčaná maximálna početnosť je 60 spotov v priebehu 14 dní.

VIP sponzoring

VIP
Objednávka za viac ako 3 000 €.
Kredit 150 audio spotov, umiestnenie loga firmy na webstránke www.radio7.sk.
VIP+
Objednávka za viac ako 5 000 €.
Kredit 180 audio spotov, umiestnenie loga firmy na webstránke www.radio7.sk, reklamný rozhovor.
VIP Premium
Objednávka za viac ako 10 000 €.
Kredit 200 audio spotov, umiestnenie loga firmy na webstránke www.radio7.sk, reklamný rozhovor, viac audio spotov v „prime time“.

* Nie sme platci DPH.