fbpx

Darujte nám 2%

Milí priatelia,

aj v roku 2021 máte možnosť rozhodnúť sa, ako bude využitá časť dane, ktorú za rok 2020 odvádzate štátu. Ak sa rozhodnete svoje 2 % (3 %) venovať kresťanskej rozhlasovej spoločnosti TWR media, ktorá tvorí program pre Rádio 7, podporíte vysielanie Božieho slova na Slovensku. Slovo povzbudenia a nádeje prinášame prostredníctvom FM vysielania, cez internet a sociálne siete. Pridajte sa k nám.

V prípade otázok nás kontaktujte na radio7@radio7.sk

POZOR ZMENA: Daňovníci, ktorí doposiaľ nepodali daňové priznanie, ho môžu podať do 2.11.2021.

Zamestnanci, ktorí chcú poukázať svoje 2%, tak môžu urobiť do 30.11.2021. Zamestnávateľ je podľa Novely zákona povinný vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane do 15.11.2021.

 1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Následne vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní dane“. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
 3. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Oba formuláre doručte daňovému úradu v mieste vášho bydliska

 

Poznámka

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete darovať až 3 % z vašej zaplatenej dane. Musíte však získať „Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti“ (Vzor – TU) od organizácie, ktorej ste v uplynulom roku pomáhali a priložiť ho k vášmu „Vyhláseniu o poukázaní dane“. Podrobné informácie.

 

Tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní dane

Identifikačné údaje:

Názov:TWR media o.z.
Právna forma:občianske združenie
Sídlo:Banšelova 17, 821 04 Bratislava
IČO12664936
 1. Vypočítajte si Vaše 2 % z vašej zaplatenej dane. Ak chcete darovať svoje 2 % nejakej organizácii, musí byť táto suma minimálne 3 €.
 2. Priamo v tlačive „Daňové priznanie fyzických osôb“ sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na jeho podanie ( do 2. 11. 2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne daň aj zaplaťte.

 

Poznámka

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete darovať až 3 % z vašej zaplatenej dane. Musíte však získať „Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti“ (Vzor – TU) od organizácie, ktorej ste v uplynulom roku pomáhali a priložiť ho k vášmu Daňovému priznaniu. Podrobné informácie

 

Tlačivá:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A (Online)
Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (Online)

Identifikačné údaje:

Názov:TWR media
Právna forma:občianske združenie
Sídlo:Banšelova 17, 821 04 Bratislava
IČO 12664936
 1. Vypočítajte si 1 % (2 %) z dane príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov. Poukázať môžete aj menej, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby, Časť IV., sú uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane pre jedného prijímateľa. Pokiaľ ich chcete darovať viacerým prijímateľom, vložte do daňového priznania prílohu s identifikačnými údajmi o všetkých prijímateľoch a sumou, ktorú im chce poukázať. 
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte v dobe, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov (zvyčajne do 31.3.).

 

Upozornenie

 • 1 % dane môže darovať tá firma, ktorá v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť len TWR media).
 • 2 % dane môže darovať firma, ktorá v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť len TWR media).

 

Tlačivá:
Daňové priznanie právnických osôb (Online)

Identifikačné údaje:

Názov:TWR media
Právna forma:občianske združenie
Sídlo:Banšelova 17, 821 04 Bratislava
IČO 12664936