fbpx

Darujte nám 2%

Milí priatelia,

aj v roku 2024 máte možnosť rozhodnúť sa, ako bude využitá časť dane, ktorú za rok 2023 odvádzate štátu. Ak sa rozhodnete svoje 2 % (3 %) venovať kresťanskej rozhlasovej spoločnosti TWR media, ktorá tvorí program pre Rádio 7, podporíte vysielanie Božieho slova na Slovensku. Slovo povzbudenia a nádeje prinášame prostredníctvom FM vysielania, cez internet a sociálne siete. Pridajte sa k nám.

Tlačivá, ktoré máme k dispozícii, aktualizujeme súbežne s daňovým úradom. 

V prípade otázok nás kontaktujte na radio7@radio7.sk

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

 4. Vypíšte Vyhlásenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu:

Tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní dane

Identifikačné údaje:

Názov:TWR media o.z.
Právna forma:občianske združenie
Sídlo:Banšelova 17, 821 04 Bratislava
IČO12664936
 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Poznámka

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete darovať až 3 % z vašej zaplatenej dane. Musíte však získať „Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti“ (Vzor – TU) od organizácie, ktorej ste v uplynulom roku pomáhali a priložiť ho k vášmu Daňovému priznaniu. Podrobné informácie

Tlačivá:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Identifikačné údaje:

Názov:TWR media
Právna forma:občianske združenie
Sídlo:Banšelova 17, 821 04 Bratislava
IČO 12664936
 1. Vypočítajte si 1 % (2 %) z dane príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov. Poukázať môžete aj menej, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby, Časť IV., sú uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane pre jedného prijímateľa. Pokiaľ ich chcete darovať viacerým prijímateľom, vložte do daňového priznania prílohu s identifikačnými údajmi o všetkých prijímateľoch a sumou, ktorú im chce poukázať. 
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte v dobe, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov (zvyčajne do 31.3.).

Upozornenie

 • 1 % dane môže darovať tá firma, ktorá v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť len TWR media).
 • 2 % dane môže darovať firma, ktorá v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť len TWR media).

Tlačivá:
Daňové priznanie právnických osôb

Identifikačné údaje:

Názov:TWR media
Právna forma:občianske združenie
Sídlo:Banšelova 17, 821 04 Bratislava
IČO 12664936