fbpx

O nás

Rádio 7 prináša do slovenského éteru nádej cez Praise & Worship piesne a bohatú produkciu, ktorá reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí.

Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.

Vízia & misia

PRINIESŤ NÁDEJ PRE SLOVENSKO.
Byť nositeľom dobrej správy, kdekoľvek sme – vo vysielaní aj mimo neho.

História

Hneď po revolúcii v roku 1990 vznikla v Bratislave spoločnosť Trans World Radio – Slovakia a priamo nadviazala na dlhoročnú tradíciu kresťanského vysielania TWR z Monte Carla, ktoré bolo počúvané v Česko-Slovensku za totality už od roku 1970.
V roku 2006 začala spoločnosť TWR – Slovakia (teraz TWR media) vysielať spolu s TWR – Czech (teraz Trans World Radio) pod hlavičkou Rádio 7 na satelite ASTRA3A a cez internet. Od roku 2009 je v prevádzke prvý VKV vysielač v Banskej Bystrici, ale skutočným prelomom v koncepcii Rádia 7 je rok 2012, keď začali vysielať nové vysielače Radia 7 v pásme VKV v Novom Meste nad Váhom a Bratislave. V roku 2016 sme začali vysielať taktiež v Rožňave a  v roku 2017 v Bratislave – Dubravke, Žiline a Košiciach. V roku 2019 nám bola pridelená ďalšia frekvencia v Nitre.

Rada TWR media

PhDr. Ľuboš Lacho PhD.

predseda Rady TWR media
(Board of Trustees Vice-President)

Mgr. Jozef Gábor, PhD.

podpredseda Rady TWR media
(Board of Trustees Vice-President)

Ing. Ján Vlčko

tajomník Rady TWR media
(Board of Trustees Vice-President)

Mgr. Miro Tóth

člen Rady TWR media
(Board of Trustees Vice-President)

MUDr. Dalibor Mattoš

člen Rady TWR media
(Board of Trustees Vice-President)

Ing. Melánia Chovancová

členka Rady TWR media
(Board of Trustees Vice-President)

Ing. arch. Erik Stupka

člen Rady TWR media
(Board of Trustees Vice-President)

Bc. Juraj Kocmunda

člen Rady TWR media
(Board of Trustees Vice-President)

PHDr. Anton Vrana

člen Rady TWR media
(Board of Trustees Vice-President)

Náš tím

Zamestnanci

MUDr. Ivan Zuštiak

výkonný riaditeľ

Lenka Zuštiaková

šéfredaktorka

Kristína Matúšková

Marketingová komunikácia
redaktorka

Gabriela Horváthová

office manager
moderátorka

Mimo Kunst

hudobný dramaturg

Miroslav Stuška

techník

Bohuslav Javor

strih

Anička Kunstová

moderátorka

Andrea Švecová

moderátorka

Monika Gurkova

moderátorka

Dávid Valovič

moderátor

Slavo Kráľ

redaktor

Jana Rojková

spravodajstvo

Dávid Mega

moderátor