fbpx

Deň modlitieb a pôstu

Kedy a ako? Dňa 16.3.2021 sa chceme modliť spoločne aj individuálne. Modlitby môžu prebiehať tak, ako vám to situácia dovoľuje – cez online aplikácie, cez telefóny; v zboroch aj doma.

Ako sa modlíme? Pokorujeme sa pred Bohom a robíme pokánie, prosíme za našu krajinu.

Existuje nejaký sprievodný program? V tento deň zaznejú v éteri Rádia 7 o 18:00 spoločné modlitby pastorov a iných služobníkov. Takisto sa k nám môžete pripojiť aj na našom YouTube kanáli. 

Preambula

Deň modlitieb a pôstu za Slovensko je vyjadrením spoločného pokorenia sa kresťanov, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho syna a vyznávajú ho za svojho Pána.

Chceme prichádzať k nebeskému Otcovi skrze Pána Ježiša Krista, ktorý je jediným prostredníkom medzi Bohom a človekom. Veríme, že keď sa modlíme podľa Jeho vôle, On uzdraví našu krajinu. Boh nám v Biblii hovorí: „Keď uzavriem nebesia, takže nebude dažďa, keď prikážem kobylkám spustošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.“ (2 Par 7:13-14).

Modlime sa za celú našu krajinu, za pandemickú situáciu, ale aj za uzdravenie vzťahov a zastavenie nenávisti na Slovensku. Deň modlitieb a pôstu vyhlasujeme na 16. marec, teda 2021/3/16, symbolicky, v súlade s veršom v evanjeliu Jána 3/16, ktorý je centrálnym posolstvom Svätého Písma: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“.

Táto modlitebná iniciatíva je výhradne apolitická a nedenominačná. Našou túžbou je pokoriť sa pred Bohom, odvrátiť sa od vlastných bezbožných ciest a volať k Stvoriteľovi, ktorý dokáže uzdraviť celú krajinu.

Zjednoťme sa v modlitbe za Slovensko, aby spoznalo Pána Ježiša a aby sa Boh v našom národe znova oslávil!

* Zanechajte nám Váše meno a e-mailovú adresu. V prípade, že sa k nám pridáte, vaše osobné údaje budú použité pre našu internú štatistiku. Ich zverejnenie nebudeme poskytovať žiadným ďalším stranám.