fbpx

Finančná bilancia

Milí poslucháči ale aj podporovatelia Rádia 7, ďakujeme za Vašu priazeň, vernosť ale takisto aj za finančnú a modlitebnú podporu. V tomto príspevku si môžete pozrieť náhľad nášho hospodárenia s financiami za 3. kvartál 2020. Práve aj takýmto spôsobom Vás chceme vtiahnuť do diania v rádiu. A koniec koncov mnohí z Vás nás finančne podporujete a preto chceme, aby ste boli informovaní o hospodárení s prijatými darmi. Ako môžete vidieť, v mesiaci september boli výdavky vyššie ako príjmy. Je to spojené aj s nákladmi na nový vysielací softvér. Výdavky sa postupne zvyšujú, pretože sa chceme posúvať vpred, čo sa týka kvality vysielania a taktiež je našou túžbou, aby Rádio 7 znelo aj v ďalších mestách na FM frekvencii, čo je takisto úzko späté s financiami. Tešíme sa, že k mestám, v ktorých sa vysiela Rádio 7 sa pridala v septembri aj Nitra.

Avšak k naplneniu spomínaných vízií je potrebné, aby rástli aj príjmy. Z tohto dôvodu je výzva k finančnej podpore neustále aktuálna.

Júl

Prijaté dary

12 391,70 €

Dary na vysielače

431,46 €

Personálne náklady

6524,81 €

Náklady na vysielače

2651,11 €

Prevadzkové náklady

2583,72 €

Bilancia

1063,52 €

August

Prijaté dary

12 172,39 €

Dary na vysielače

565,50 €

Personálne náklady

6328,05 €

Náklady na vysielače

2651,11 €

Prevadzkové náklady

1770,71 €

Bilancia

1988,02 €

September

Prijaté dary

10 919,29 €

Dary na vysielače

465,50 €

Personálne náklady

7575,42 €

Náklady na vysielače

2652,61 €

Prevadzkové náklady

3098,52 €

Bilancia

-1941,76 €