fbpx

Klubovňa

V programe Klubovňa v našom rádiu vysielame rôzne typy relácií. Všetky sú relácie s našimi hosťami. Inšpirujúce, zaujímavé, neopakovateľné sú osobné príbehy, svedectvá. Niektoré sa časom zmenia, ale ich výpoveď nesie hodnotu života, osobného prežívania s Bohom. Pred nahrávaním každej relácie sa modlíme a očakávame na inšpiráciu Ducha Svätého. Sme presvedčení, že On vie dať tie vhodné otázky a odpovede. Túžime byť aj pre našich poslucháčov požehnaním.

Zdieľať túto reláciu