fbpx

Biblické piesne, žalmy, príslovia

Započúvajte sa do Božieho slova, ktoré pre vás číta pravidelne každý utorok po 20. hodine Ada Švecová/ Kristína Valovičová/ Ľubka Dekanová. Autori Biblie – žalmisti, pisatelia Prísloví, proroci tvorili krásne poetické vyznania svojej viery. Obracali sa na Boha v dobrých ale aj v zlých časoch. Zapísali svoje myšlienky i pohnutia srdca, ktoré sú dnes pre nás povzbudením, ale aj inšpiráciou. Ak Duch Boží vdýchne do počutého slova svoj dych – môžeme byť zmocnení i premenení. Citované slovo z Biblie je popretkávané piesňami Rádia 7.

Zdieľať túto reláciu