fbpx

Dobrá správa: séria

Hriech, pokánie, viera, nádej – hamartia, metanoia, pistis, elpis. Tieto 4 pojmy objasňuje Pavel Hanes najbližšie 4 utorky vo svojich večerných kázňach. Veríme, že aj vďaka nim sa každý z poslucháčov priblíži bližšie k porozumeniu evanjelia, čiže dobrej správy pre ich životy. Prvú kázeň z tejto série už nájdete v archíve na tomto linku (a postupne pribudnú ďalšie): https://radio7.sk/archiv/kazne-a-vyucovania/

Zdieľať článok