fbpx

Šťastný nový krok!

„Mal som veľký strach zo smrti. No môj brat mi často hovoril o Ježišovi Kristovi – počúval som to jedným uchom dnu a druhým von, no v túto noc som sa modlil k Ježišovi a prijal som ten najväčší pokoj do môjho života, že aj keď zomriem, budem žiť…“

„Čo má pre nás Boh? Lásku. Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna Ježiša Krista. Povedz: zachráň ma, Ježiš!“

„Náboženstvo je nuda, ja ti rozumiem. Ja ti ale nehovorím o náboženstve, ale o vzťahu so živým Ježišom.“

Milí poslucháč/poslucháčka, či ste už tieto slová zachytili v našom éteri alebo ich teraz po prvý raz čítate, dnes máte šancu prijať jedinú nádej a byť zachránení, uzdravení, omilostení. Ak chceš, modli sa teraz úprimne túto modlitbu:

„Drahý Otče nebeský, ďakujem Ti, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby ma zachránil, aby som nezahynul. Vyznávam, že verím, že zomrel aj za moje hriechy. Vstúp do môjho života. Vyznávam svoje hriechy – staň sa Pánom môjho života. Odovzdávam Ti svoj život a budem Ťa odteraz všade nasledovať. Amen.“

Ak si sa teraz modlil, si očistený od každej viny a tvoje meno je v Knihe života. Je to najdôležitejší krok, aký si mohol v živote urobiť. Celé nebo sa teší! (A aby sme sa mohli tešiť spolu s tebou, môžeš nám o tom dať aj vedieť emailom na radio7@radio7.sk :))

Zdieľať článok

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email