fbpx

Skutky apoštolov

Ježišovou smrťou príbeh nekončí, pretože Ježiš vstal z mŕtvych. No aj príbeh Jeho vzkriesenia ešte pokračuje v príbehu Jeho nasledovníkov – apoštolov, vďaka službe ktorých môžu zažívať duchovné (a neskôr aj fyzické) vzkriesenie tí, ktorí sú veriacimi v Ježiša dnes. Všetko toto a viac je zapísané v knihe nasledujúcej po evanjeliách – Skutky apoštolov. Zo Skutkov budeme čítať v éteri Rádia 7 každý pracovný deň po 22:00. Začíname už túto stredu.

Zdieľať článok

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email