Svedectvá

Príbehy ľudí, ktorí sú ochotní rozpovedať svoju osobnú skúsenosť sú vždy zaujímavé a veľakrát inšpirujúce. V programe Klubovňa, v rôznych typoch relácií, máme pre vás každý pracovný deň v týždni po 18. hodine pripravené skutočné príbehy našich hostí, ktorí sa rozhodli vystúpiť z anonymity. Boh je mocný a miluje každého človeka. Našou túžbou je, aby sme aj týmto programom priniesli Božiu zachraňujúcu lásku úplne každému, práve tam, kde nás počúva – v aute, doma, v práci, vo vlaku… Svedectvá sú jedinečné, tak ako každý človek je jedinečný. Niektoré sa postupom času menia tak, ako život sám prináša zmeny, ale výpovede našich hostí sú autentické, pravdivé. Zachytávajú konkrétne momenty v čase, ktoré ovplyvnili konkrétneho človeka, ľudí, niekedy dokonca celé spoločenstvá ľudí a udalosti. Prajeme vám požehnané počúvanie.