fbpx

Princíp Božieho jednania so súčasným Izraelom

„Preto prídu dni,“ znie výrok Hospodina, „keď už nebudete hovoriť: ‚Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela z Egypta,‘ 15 ale len: ‚Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozohnal, a ja ich privediem späť do krajiny, ktorú som dal ich otcom.‘“ Jeremiáš 16, 14-15. Viac na túto tému nám povie Ada v ďalšom vydaní Shabbat Klubu. Archív odvysielaných častí nájdete tu: https://radio7.sk/archiv/sabat-klub/

Zdieľať článok