fbpx

Učitelia v zbore

„Preto nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Neklaďme znova základy o pokání z mŕtvych skutkov a o viere v Boha, z učenia o krstoch, kladení rúk, zmŕtvychvstaní a o večnom súde.“ Dôležitosť týchto slov, zapísaných v liste Židom, budeme rozoberať spolu s Ivanom Zuštiakom, no aj v kontexte príbehu misionárky Betty Elliotovej. Archív odvysielaných častí relácie Žiť vierou nájdete tu: https://radio7.sk/archiv/zit-vierou/

Zdieľať článok