fbpx

Vysielač v Poprade: aktuálna situácia

Vysielač je spustený v pohotovostnom režime, ktorý umožňuje jeho dostupnosť pre vzdialené zapnutie. Všetky výkonové časti sú však vypnuté, čím má vysielač v súčasnosti minimálne požiadavky na spotrebu energie. Jeho nároky na energiu môžeme prirovnať k bežnému domácemu routru a k nemu pripojenému notebooku. Aktuálne čakáme na potrebné úkony k spusteniu vysielania.

Zdieľať článok