fbpx

Ďakujeme, pretože…

…Boh je dobrý. Nestratil svoju dobrotu ani v roku 2020. Boh je dobrý a oplatí sa Mu veriť v každých časoch. My v Rádiu 7 vnímame Božiu starostlivosť, či už po finančnej stránke, alebo pri vypočutí vašich a našich modlitieb. S Božou pomocou robí Rádio 7 kroky vpred – napr. nový vysielací softvér, nový vysielač v Nitre, tvorba nových relácií. Treba podotknúť, že toto všetko nám Boh požehnáva aj v období pandémie. Veríme, že požehnanie neostane len medzi nami v Rádiu 7, ale príde aj ku vám do vašej konkrétnej životnej situácie. Tak teda, ďakujme Hospodinovi, lebo je naozaj dobrý. V neposlednom rade ďakujeme aj každému z Vás, milí poslucháči, ktorí ste sa rozhodli stať sa finančnými podporovateľmi rádia, ktoré nesie nádej Slovensku.  🙂

Ak ste tak ešte neurobili a máte záujem nás podporiť, môžete tak spraviť tu:

Zdieľať článok

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email