fbpx

Klubovňa

V programe Klubovňa sa s nami hostia Rádia 7 delia o osobné príbehy a svedectvá. Ich výpoveď nesie hodnotu života, osobného prežívania s Bohom. Pred nahrávaním každej relácie sa modlíme a veríme, že aj prostredníctvom týchto relácií sa vás, milí poslucháči, môže Pán Boh dotknúť. Klubovne vysielame od pondelka do piatku po 18:00, v reprízach po 14:00.