fbpx
Odoberať Newsletter


Stiahni si appku Rádia7

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Stanovy občianskeho združenia TWR media

Občianske združenie TWR media je spoločnosť pôsobiaca v oblasti médií. Jej cieľom je pozitívne formovanie ľudí v spoločnosti na základe overených kresťanských hodnôt. Hlavným mediálnym projektom v súčasnosti je projekt Rádio 7, pre ktorý o.z. TWR media pripravuje celý program. Prakticky všetky programy patria do kategórie verejného záujmu. Vysielanie Rádia 7 má oproti iným komerčným staniciam vysoký podiel hovoreného slova oproti hudbe.

Hlavné zameranie vysielania je na strednú generáciu 25 - 45 rokov. Väčšina ťažiskových programov je zacielená na výchovu, rodinu a vzdelávanie v tejto oblasti.

Do skupiny týchto programov patria pravidelne poradenské programy (Poradňa Rádia 7) v ktorých vystupujú odborníci z rôznych oblastí (psychológia, právo, duchovné poradenstvo), spolupracujeme na poradenskej relácii pre muskulárnych dystrofikov a plánujeme ponuku ďalej rozširovať pre rôzne spoločensky znevýhodnené skupiny.

Vzdelávacie a publicistické témy sa zameriavajú na duchovné hodnoty, prácu tretieho sektora, a špecifické dobrovoľnícke oblasti.

Hudobné programy sa zameriavajú na špecifický hudobný segment kvalitnej svetovej hudby s výrazným obsahovým posolstvom a obdobnej domácej produkcie.

 

Financie R7

Slider

Slider

Slider

Cestujte s nami a spoznajte biblický aj dnešný Izrael
Slider

AUDIORECEPTÁR
Slider