Stanovy občianskeho združenia TWR media

Občianske združenie TWR media je spoločnosť pôsobiaca v oblasti médií. Jej cieľom je pozitívne formovanie ľudí v spoločnosti na základe overených kresťanských hodnôt. Hlavným mediálnym projektom v súčasnosti je projekt Rádio 7, pre ktorý o.z. TWR media pripravuje celý program. Prakticky všetky programy patria do kategórie verejného záujmu. Vysielanie Rádia 7 má oproti iným komerčným staniciam vysoký podiel hovoreného slova oproti hudbe.

Hlavné zameranie vysielania je na strednú generáciu 25 - 45 rokov. Väčšina ťažiskových programov je zacielená na výchovu, rodinu a vzdelávanie v tejto oblasti.

Do skupiny týchto programov patria pravidelne poradenské programy (Poradňa Rádia 7) v ktorých vystupujú odborníci z rôznych oblastí (psychológia, právo, duchovné poradenstvo), spolupracujeme na poradenskej relácii pre muskulárnych dystrofikov a plánujeme ponuku ďalej rozširovať pre rôzne spoločensky znevýhodnené skupiny.

Vzdelávacie a publicistické témy sa zameriavajú na duchovné hodnoty, prácu tretieho sektora, a špecifické dobrovoľnícke oblasti.

Hudobné programy sa zameriavajú na špecifický hudobný segment kvalitnej svetovej hudby s výrazným obsahovým posolstvom a obdobnej domácej produkcie.

 

Slider

Image is not available
Kurz pre pracovníkov s dorastom
Slider

Stiahni si appku Rádia7

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Slider

Slider

Odoberať Newsletter