Dňa 25.10.2017 sme oficiálne spustili vysielač v BA Dúbravke 91,7 MHz. Je to pre nás dôkaz o Božej milosti, ktorá stále ešte trvá. Je ešte stále možnosť hovoriť ľuďom o tom, že Boh ich miluje, pripravil pre nich záchranu v spásonosnom diele Pána Ježiša na kríži a ešte stále sa dá túto možnosť prijať pre svoj život. Veľmi sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili. Tým, ktorí sa modlili, prispeli financie na zakúpenie potrebných technológii a na zaplatenie potrebných prác. V nie menšej miere tým, ktorí pomohli svojimi praktickými zručnosťami, aby sme mohli začať vysielať. Ďakujeme!

DOTYKY

Tešíme sa, milí poslucháči, že vám môžeme ponúknuť novú reláciu s názvom Dotyky.
Túto reláciu vysielame pravidelne od 1.10.2017 každú nedeľu o 9:15 hod. Reprízu relácie si budete môcť vypočuť vždy v pondelok po 22. hodine, večer. Americký kazateľ Dr. Charles Stanley vo svojich kázňach vyzýva ľudí k radikálnemu kresťanskému životu, k viere v Boha, ktorá svieti ako svetlo vo svete tmy. Túto reláciu pripravujeme v spolupráci s In Touch Ministries. na jej tvorbe sa v slovenskej verzii podieľa hneď niekoľko ľudí – je to náš zvukový majster Bohuš Javor, dobrovoľník a spolupracovník rádia Saša Baranovič a nový hlas nášho rádia – Šimon Hovorka.
Veríme, že vás kázne, povzbudenie z Božieho slova budú inšpirovať na ceste života viery. Duch boží je mocný a veľmi konkrétny a chce sa nás dotýkať. Jeho spôsob je skrze lásku a zjavenie Pravdy, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Prajeme vám príjemné a požehnané počúvanie.

Slider

ArrowArrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

V sobotu 23.9.2017 sa uskutočnil koncert skupiny Tretí deň v Novom Meste nad Váhom. Sála MsKS bola príjemná nielen vzhľadom ale aj tým, že sa naplnila ľuďmi z mesta, ale aj zo širokého okolia, ktorí prišli chváliť Boha piesňami, potleskom, s vierou, že Boh je hodný každej chvály. Zneli skvelé piesne skupiny Tretí deň. Mohli sme počuť svedectvo Petra Slobodu, ako Boh zmenil jeho rodinu, ako prišla záchrana do vzťahov skrze Pána Ježiša Krista. Tak isto svedectvo Mira Tótha z Košíc, vedúceho skupiny Tretí deň, prinieslo nádej a pohľad do budúcnosti skrze živý vzťah s Bohom. Miro na konci vyzval všetkých prítomných k tomu, aby odovzdali svoj život radikálne Bohu, aby prijali Ježiša Krista do svojho života, ktorý jediný môže uspokojiť naše vnútro. Na túto výzvu vyšlo dopredu niekoľko mladých aj starších ľudí, ktorí verejne vyznali, že odovzdávajú svoj život Bohu a vierou prijímajú Boží dar spasenia. Užívali sme si Božiu slávu a Pánovu vzácnu prítomnosť. Radosť v sále a v srdciach ľudí sa prejavila aj ochotou podporiť prostredníctvom dobrovoľnej zbierky vysielanie Rádia 7, ktoré aj v Novom Meste nad Váhom má svoju frekvenciu 107,4 MHz. :) Všetkým sme vďační – našim hosťom z Košíc, ktorí hrali a spievali a slúžili z celého srdca, takisto pastorom miestnych cirkevných zborov, ktorí podporili tento koncert, ľuďom, ktorým nevadilo, že vonku prší a prišli. Vďaka patrí aj nášmu riaditeľovi Rádia 7, ktorému Boh dal do srdca túto víziu. Náš Boh je slávny! Sme vďační, že Ho môžeme poznať a žiť pre Neho.

S láskou tím redaktorov R7

Sme na INSTAGRAME radio7_sk

Image not available
Shadow
Slider

ArrowArrow
ArrowArrow
Rádio 7 - Náš prezentačný stan
Shadow
Slider

Slider

Image is not available
Kurz pre pracovníkov s dorastom
Slider

Stiahni si appku Rádia7

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Slider

Slider

Odoberať Newsletter