fbpx
Odoberať Newsletter


Stiahni si appku Rádia7

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Milí priatelia,

rok 2019 je už v plnom prúde a my sme vďační Bohu, že stále môžeme vysielať, pripravovať nové programy pre rádio a vylepšovať aj techniku, ktorá veľmi ovplyvňuje kvalitu vysielania. Je to božia milosť, to si úprimne uvedomujeme, ale tiež je to aj vaša ochota a štedrosť. Sme zo srdca vďační všetkým našim podporovateľom, ktorí pravidelne podporujú svojimi financiami tento projekt – Rádio 7. Bez vašich pravidelných finančných investícií, by nebolo možné rozvíjať ďalej túto službu. Máme poslucháčov, ktorí prispievajú 5 eurami mesačne, ale aj tých, ktorí dávajú omnoho viac, podľa im daných možností a ochoty srdca. My si vážime všetkých a každý dar je pre nás povzbudením od Boha, že On vie o nás, že sa stará o chod celej tejto služby. Sme vďační cirkevným zborom, ktoré stoja za touto službou a pravidelne nás podporujú svojimi finančnými príspevkami; sú cirkevné zbory, ktoré nám pomáhajú organizovať evanjelizácie - koncerty Rádia 7 v konkrétnych mestách, alebo iné aktivity spojené so službou rádia. Počas minulého roku sa niekoľko ľudí rozhodlo k nasledovaniu Pána Ježiša, práve prostredníctvom evanjelizácií s Rádiom 7. Práve túto nedeľu som hovorila osobne so ženou, ktorá sa pred rokom rozhodla vydať svoj život Kristovi na koncerte Rádia 7 v Novom Meste nad Váhom a v tomto čase, už priviedla ďalšieho človeka do miestneho zboru. Je to na Božiu slávu – On je milujúci a mocný Boh. Sme presvedčení, že cez vysielanie rádia povzbudzujeme cirkev k nasledovaniu Pána Ježiša Krista, ale zároveň vieme aj o tom, že oslovujeme hľadajúcich ľudí, ktorí rozmýšľajú o zmysle života a hľadajú osobnú zmenu.

Zistili sme, tak, ako nám o tom podali konkrétni svedkovia správu o tom, že počuli vysielanie Rádia 7 v mestskej hromadnej doprave, ale aj v obchode, v banke, vo firmách a organizáciách, ktoré sú otvorené pre verejnosť – ako je napríklad, optika, kozmetický salón, mestský úrad a iné. Rádio počúvajú jednotlivci, cez aplikáciu v mobile, ale aj celé rodiny. Máme tiež správy zo zahraničia, osobné kontakty s ľuďmi, ktorí nás pravidelne počúvajú, dokonca niektorí, ktorí sú pracovne odcestovaní dlhšie a nemajú možnosť navštevovať v danej krajine konkrétny cirkevný zbor, tak čerpajú povzbudenie pre svoj kresťanský život práve z nášho vysielania. To všetko je pre nás úžasným povzbudením, ale aj výzvou – tvoriť programy čo najlepšie, kvalitne a so zámerom vyvýšiť a osláviť Pána Ježiša Krista.

Jeden pastor zo zboru v Banskej Bystrici, kde máme aj vysielač, nám nedávno hovoril o tom, že na ich bohoslužby začali chodiť tri mladé ženy, ktoré sa rozhodli hľadať Boha práve na základe toho, že si naladili Rádio 7 a niekoľko mesiacov počúvali naše vysielanie. Boh je mocný a milujúci, a my sme nadšení z toho, že aj prostredníctvom našej práce osloví človeka, ktorý je stratený v tomto svete.

Pravidelne sa modlíme za našich poslucháčov a darcov a v mene Ježiš im žehnáme. Ďakujeme aj všetkým modlitebníkom, ktorí nás podporujú a prihovárajú sa za túto službu na svojich modlitbách. Ďakujeme všetkým, ktorí na nás nezabúdajú a so žehnaním uvoľňujú finančné prostriedky na to, aby sme spoločne zasiahli náš národ.

ĎAKUJEME

Za tím Rádia 7
Lenka Zuštiaková

Slider

Slider