fbpx
Odoberať Newsletter


Stiahni si appku Rádia7

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Milí priatelia,

rok 2019 sa už blíži ku koncu a my sme vďační Bohu, že stále môžeme vysielať, pripravovať nové programy pre rádio a vylepšovať aj techniku, ktorá veľmi ovplyvňuje kvalitu vysielania. Je to božia milosť, to si úprimne uvedomujeme, ale tiež je to aj vaša ochota a štedrosť. Sme zo srdca vďační všetkým našim podporovateľom, ktorí pravidelne podporujú svojimi financiami tento projekt – Rádio 7. Bez vašich pravidelných finančných investícií, by nebolo možné rozvíjať ďalej túto službu. Máme poslucháčov, ktorí prispievajú 5 eurami mesačne, ale aj tých, ktorí dávajú omnoho viac, podľa im daných možností a ochoty srdca. My si vážime všetkých a každý dar je pre nás povzbudením od Boha, že On vie o nás, že sa stará o chod celej tejto služby. Sme vďační cirkevným zborom, ktoré stoja za touto službou a pravidelne nás podporujú svojimi finančnými príspevkami; sú cirkevné zbory, ktoré nám pomáhajú organizovať evanjelizácie - koncerty Rádia 7 v konkrétnych mestách, alebo iné aktivity spojené so službou rádia. Počas minulého roku sa niekoľko ľudí rozhodlo k nasledovaniu Pána Ježiša, práve prostredníctvom evanjelizácií s Rádiom 7. Práve túto nedeľu som hovorila osobne so ženou, ktorá sa pred rokom rozhodla vydať svoj život Kristovi na koncerte Rádia 7 v Novom Meste nad Váhom a v tomto čase, už priviedla ďalšieho človeka do miestneho zboru. Je to na Božiu slávu – On je milujúci a mocný Boh. Sme presvedčení, že cez vysielanie rádia povzbudzujeme cirkev k nasledovaniu Pána Ježiša Krista, ale zároveň vieme aj o tom, že oslovujeme hľadajúcich ľudí, ktorí rozmýšľajú o zmysle života a hľadajú osobnú zmenu.

Zistili sme, tak, ako nám o tom podali konkrétni svedkovia správu o tom, že počuli vysielanie Rádia 7 v mestskej hromadnej doprave, ale aj v obchode, v banke, vo firmách a organizáciách, ktoré sú otvorené pre verejnosť – ako je napríklad, optika, kozmetický salón, mestský úrad a iné. Rádio počúvajú jednotlivci, cez aplikáciu v mobile, ale aj celé rodiny. Máme tiež správy zo zahraničia, osobné kontakty s ľuďmi, ktorí nás pravidelne počúvajú, dokonca niektorí, ktorí sú pracovne odcestovaní dlhšie a nemajú možnosť navštevovať v danej krajine konkrétny cirkevný zbor, tak čerpajú povzbudenie pre svoj kresťanský život práve z nášho vysielania. To všetko je pre nás úžasným povzbudením, ale aj výzvou – tvoriť programy čo najlepšie, kvalitne a so zámerom vyvýšiť a osláviť Pána Ježiša Krista.

Jeden pastor zo zboru v Banskej Bystrici, kde máme aj vysielač, nám nedávno hovoril o tom, že na ich bohoslužby začali chodiť tri mladé ženy, ktoré sa rozhodli hľadať Boha práve na základe toho, že si naladili Rádio 7 a niekoľko mesiacov počúvali naše vysielanie. Boh je mocný a milujúci, a my sme nadšení z toho, že aj prostredníctvom našej práce osloví človeka, ktorý je stratený v tomto svete.

Pravidelne sa modlíme za našich poslucháčov a darcov a v mene Ježiš im žehnáme. Ďakujeme aj všetkým modlitebníkom, ktorí nás podporujú a prihovárajú sa za túto službu na svojich modlitbách. Ďakujeme všetkým, ktorí na nás nezabúdajú a so žehnaním uvoľňujú finančné prostriedky na to, aby sme spoločne zasiahli náš národ.

ĎAKUJEME

Za tím Rádia 7
Lenka Zuštiaková

Slider

Slider