Odoberať Newsletter


Stiahni si appku Rádia7

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Milí priatelia,

VO VÝBEROVOM KONANÍ 21. NOVEMBRA 2016 NÁM BOLI PRIDELENÉ NOVÉ FREKVENCIE V KOŠICIACH, ŽILINE A DÚBRAVKE. Pred nami je možnosť zasiahnuť 2,5x väčší počet poslucháčov ako je v súčasnosti.

O vysielanie v Košiciach sa Rádio 7 usilovalo už viac rokov. Sme radi, že to na tretí pokus vyšlo a frekvencia nám bola pridelená.

V Bratislave sme doteraz vysielali so slabším vysielačom z Polusu, ktorým sme nevedeli pokryť celú Bratislavu. Teraz máme možnosť nielen rozšíriť vysielanie na severozápadnú časť mesta, ale zlepšiť aj jeho kvalitu.

Prideleniu frekvencie v Žiline sa tiež veľmi tešíme. Žilina patrí medzi 5 najväčších miest na Slovensku a veríme, že ani tu Pán Boh ešte nepovedal posledné slovo.

Chcem vás pozvať, aby ste sa pripojili k tomuto projektu. Na Slovensku Pán Boh pootváral ďalšie dvere. A čo to znamená? Potrebujeme rýchlo konať, aby vysielače na pridelené frekvencie boli včas postavené a frekvencie nám neboli odobraté.

Na postavenie jedného vysielača je potrebných 10 – 12 tisíc EUR v závislosti od miesta stavby vysielača a ďalších okolností. Sme v rokovaní s firmami, ktoré dané práce vedia zrealizovať. Podľa zistení je to lacnejšie a rýchlejšie, ako svojpomocne „zliepať“ jednotlivé časti a práce na výstavbe vysielačov.

Naša snaha je udržať prijateľnú kvalitu vysielania za čo najlepšiu cenu. Spolupracujeme pri tom aj s firmou, ktorá spúšťala niektoré komerčné rádiá.

Otvoríme účet pre každú frekvenciu - pre každé mesto, kde bude možné sledovať, ako peniaze prichádzajú na jednotlivé účty. Chceme postupovať podľa pripraveného plánu výstavby, ale v prípade, že sa peniaze vyzbierajú v inom meste, vieme zareagovať, a spustiť proces výstavby tam. Všetko závisí od rýchlosti, akou potrebné financie získame.

Cieľom Rádia 7 naďalej zostáva povzbudzovanie veriacich a cez kvalitnú hudbu, profesionálne programy a svedectvá chceme osloviť ľudí, ktorí sú bez osobného vzťahu s Bohom. Spätné väzby, ktoré dostávame (cez emaily a osobné stretnutia) ukazujú, že sa nám to začína dariť.

Verím, že spolu na to máme, aby tento projekt oslávil Pána Ježiša v našom národe a priniesol Jeho nádej pre každého.

           
MUDr. Ivan Zuštiak
Výkonný riaditeľ Rádia 7

Slider

Slider